Bu sayfada akademik çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz bazı araçları bulabilirsiniz. Bu araçlar akademik amaçlarla ve akademik kurallara uygun olarak kullanıma açıktır.

Bilişsel Esneklik Envanteri (Cognitive Flexibility Inventory)

Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği (Repetitive Thinking Questionnaire)

Terapötik İttifak Ölçeği – Kısa Form (Working Alliance Inventory –  Short Form)

Kısa Belirti Ölçeği-25 (Brief Symptom Measure-25)