Özgün Kitap
SCI/SSCI Kapsamında Yer Alan Makaleler
SCI/SSCI Kapsamında Olmayan Uluslararası İndekslerde Yer Alan Makaleler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yer Alan Makaleler
 • Gülüm, İ. V. (2018). Psikoterapistlerin farkındalığı ve olası olumsuz psikoterapi sonuçları: Sorun kaynakları ve çözüm önerileri. Nesne Psikoloji Dergisi, 6(13): 465-482. doi:10.7816/nesne-06-13-09.
 • Gülüm, İ.V. (2018). Stres verici yaşam olayları ve bilişsel özelliklerin olası koruyucu etkisi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 19-27.
Diğer
Bildiriler & Davetli Konuşmalar:
 • Gülüm, İ. V. (2018, Kasım). Türkiye’de Psikoterapi Eğitimi ve Kültür: Klinik Psikoloji Örneği. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi. TED Üniversitesi, Ankara.
 • Gülüm, İ. V. (2017, Temmuz). Effective Psychotherapy and Effective Psychotherapist. TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.
 • Gülüm, İ. V. (2016, Ekim). Etkili Psikoterapi ve Etkili Psikoterapistlik. TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü, Ankara.
 • Gülüm, I. V., Soygüt, G., & Ataman, E. (Haziran-Temmuz 2016). An adjudicated hermeneutic single-case efficacy design study of individual schema therapy for chronic life problems. International Schema Therapy Conference, Viyana.
 • Gülüm, İ.V. (2016, Nisan). Farkındalık Eğitim ve Uygulamalarının Terapistlerin Kişisel Yaşamlarına Etkisi: Bir Meta-Sentez Çalışması. (Sözlü Bildiri). 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.
 • Gülüm, İ.V. (2015, Kasım). Şema Terapi. (Davetli Panel). I. Ulusal Pozitif Psikoterapi Kongresi, Ankara.
Çeviriler:

Devam Eden Çalışmalar:

  • Soygüt, G., Gülüm, I. V., Tuncer, E., Bernstein D., Lobbestael, J. The psychometric study of the Turkish Mode Inventory.
  • Korkmaz, B., Şahin, Ö., Gülüm, İ. V. ve Soygüt, G. (devam ediyor). Temel Duygusal gereksinimler Envanteri’nin Türkiye Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi.